Βρέχει φόρους

Κάνε λιγάκι υπομονή

Το χούφταλο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

Φθινόπωρο στην Ελλάδα

No toll in Aeginio – Pieria

Διαβάζω το Σύνταγμα • Reading the Constitution 1


Short film series with subject the reading of the Constitution by the citizens.
1st episode:
article 21, par.1

Demand for the bringing back of the allowance for the three children families at the level it used to be till October 2012.

«We change our mentality» Thessaloniki doc market


Trailer of a documentary film about the potential we have by changing our mentality to ameliorate our every day life.

Το χούφταλο – The old crock

“And the mother that used to tremble not to happen something bad to me during my childhood, how it happened and now is targeting to my destruction?” Dinos Christianopoulos

The old crock” is a film about inside family violence. It is specially focused on the mother’s role as she often becomes a beast for her child. Dinos Christianopoulos, a well known greek poet is reading one of his most daring poems. In a few words he describes how a mother can become a life long enemy for her children.

 

Fair society

Σχετικά:

We change our mentality


A documentary film about the potential we have by changing our mentality to ameliorate our every day life. The current matter is to stop the infringement of pavements by motorcycles and cars.