Το περπάτημα ωφελεί.

Walking is rewarding.

Τα σχόλια είναι κλειστά.